May 08, 2012

Miljardilla on nälkä

"Nälkä on miljardin ihmisen arkea. Nälkä rajoittaa tai tuhoaa heidän mahdollisuutensa käydä koulua, tehdä työtä, kehittää itseään ja ympäristöään aktiivisesti. Miljardin ihmisen nälkä on ihmisoikeusrikos.

Maailmassa tuotettu ruoka riittäisi kaikille, mutta se jakautuu epätasaisesti. Samaan aikaan, kun lähes 10 miljoonaa ihmistä kuolee aliravitsemuksen seurauksiin vuosittain, toiset heittävät syömäkelpoista ruokaa roskiin lisäten näin myös ympäristön kuormitusta.

Voin vaikuttaa monella tapaa:
  • Vähennän roskiin heitetyn ruoan määrää ja hillitsen näin myös ilmastonmuutosta.
  • Tiedostan, että ruoan tuotanto vaatii paljon luonnonvaroja ja muita resursseja.
  • Peilaan suhtautumistani ruokaan ja nälkää näkevien ihmisten tilanteeseen.
  • Näytän esimerkkiä muille ja innostan heitä mukaan nälän vastaiseen taisteluun.
  • Tuen järjestöjä ja muita tahoja, jotka tekevät työtä nälkäongelman ratkaisemiseksi."

http://www.eväätelämään.fi/Photos: Tuukka Koski (valokuvat eivät liity kampanjaan)

No comments:

Post a Comment